Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Foto: Sebastian Scheiner/AP Photo/TT

Stanley Sjöberg: Därför behövs teologisk högskola

Debatt · Publicerad 00:00, 28 feb 2014

Sverige behöver en teologisk högskola som försvarar bibeltro. Det som formulerades genom apostlarna och bekräftades under de första århundradena är historisk, global övertygelse i motsats till hur "teologisk" forskning i vår tid ägnar sig åt kritik och förnekelse. Livets ords teologiska seminarium (Lots) med rektor Anders Gerdmar har i denna uppgift en imponerande akademisk kunskap och förmedlar den utbildning som vetenskapligt klarlägger bibeltexternas historiska samband, grundtextens innebörd och i global samstämmighet med universitet som formar vår tids kristna ledare överallt där kristendomen vinner stort, med kraftfull församlingstillväxt som resultat.
Det är respektingivande och trovärdigt att Lots måste ompröva sin verksamhet, när det inte finns ekonomiska förutsättningar för att finansiera högskolans kostnader. Samtidigt finns det skäl att testa möjligheten att få stöd från andra delar av världen och bland enskilda kristna och församlingar i vårt land, som har resurser inför en sådan visionär utmaning.

När Högskoleverket för cirka fem år sedan uttalade sig kritiskt mot de teologiska universitet som stödjer respekten för Bibeln som Guds Ord, då skrev pastor Ulf Ekman att det är nu staten som tar ett ytterligare hårt grepp om teologin och vill strömlinjeforma den totalt. Jag håller med om att vad man egentligen vill, är att teologin ska sekulariseras och tömmas på konfessionellt innehåll, ungefär som diktaturer fordrar att få styra förkunnelsens innehåll till förnekelse i landets kyrkor.
Svenska kyrkan och även stora frikyrkosamfund i vårt land har under senare år gett utrymme för alltmer avancerad bibelkritik. Det gäller trons allra djupaste sanningsområden, om vem Gud är och vad tron på Jesus innebär, men också hur de tio budorden med Bibelns etik ska tillämpas med humanistiska kompromisser och uppenbar förnekelse.
Även inom de sammanhang som uppfattats som "väckelserörelser" har Bibeln alltmer ifrågasatts, till förmån för den förnekelse och förvrängning som formulerats av exempelvis "hedersdoktorn" i teologi, Jonas Gardell, med stöd av kända förkunnare i den svenska frikyrkorörelsen.

Jag tror att resultatrik predikan utgår från flitig bibelläsning, disciplinerad tid i bön, öppenhet för den helige Ande. Samtidigt pågår en ideologisk kamp på intellektuell nivå av betydelse. I den påverkan behövs akademisk utbildning som kan vederlägga det som beskrivs som forskning och avslöja ytligheten, de politiska avsikterna och doktorsavhandlingarnas brist på sakliga helhetsfakta. Därför behövs en teologisk högskola i en fortsatt framtid!

Stanley Sjöberg
Förkunnare

Vad vill våra partier göra i praktiken?

Ledare God ideologi inte tillräckligt Politiskt arbete har med nödvändighet två sidor.  Det finns en praktisk sida, som handlar om att lösa konkreta samhällsproblem. Olof Palmes ord...