Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

Lukas Romson Foto: Carolina Hawranek

Omtanke är att vilja minska lidande, inte spara pengar

Debatt · Publicerad 14:05, 19 apr 2017

Olof Edsinger lyfte i sinledare 3 april transsexuellas rättigheter. Eller som han kallade det; ”transfrågan”. Bland annat ogillar han det lagförslag som innebär att även minderåriga ska få tillgång till könsbekräftande kirurgi. Lagförslaget har stöd hos experterna, de svenska läkare som arbetar med patienterna. Trots detta tycks Edsinger hävda att det är av en vetenskapligt grundad omtanke han motsätter sig förslaget.

Granskar man texten visar det sig dock att den skenbara vetenskaplighet och omtanke som ytligt sett präglar ledaren, mer handlar om att Edsinger tycker transsexuella kostar för mycket. Det kristliga i att mäta mänskligt lidande i pengar överlåter jag åt läsarna att reflektera över. I stället tänker jag fokusera på den vetenskap som Edsinger missbrukar i sitt eget syfte.

Edsinger menar att det är ”problematiskt med att låta omyndiga barn fatta beslut om sådana genomgripande förändringar i deras kropp och identitet”. Men han har missförstått. Identiteten ändras inte, det är för att få kroppen att matcha den grundläggande könsidentiteten som behandlingen behövs. Transsexualism är inte heller en sjukdom patienten väljer att ha, vilket Edsingers text mer än antyder. Slutligen är det inte den omyndiga själv som ensam ska få fatta beslut. Självklart ska det till en diagnos och remiss till behandlingen, av ansvarig läkare. Precis som vid all annan vård.

Edsinger oroar sig över att könsbekräftande behandling är genomgripande och dramatisk, och att den inte är ”någon garanti för bestående lycka”. Det stämmer. Mycket vård vid allvarliga tillstånd är genomgripande och dramatisk. Och livräddande. Ingen vård garanterar heller bestående lycka. Vad den könsbekräftande behandlingen gör, är att den radikalt minskar patienternas lidande, om det är svenska läkare och internationella forskare överens. Läkarna menar också att tidigt insatt behandling, för de barn och unga som diagnostiseras, är förknippad med betydligt bättre prognos.

Edsinger bygger sin text på tanken att det går att lura eller inspirera ungdomar att tro att de är transsexuella trots att de inte är det, och att transsexuella rent generellt inte vet sitt eget bästa utan måste förhindras att leva som de vill, av välvilliga experter. Ingenting av detta är sant, om vi ser till fakta.

Det går inte att ”lura” vare sig barn, ungdomar eller vuxna att tro att de lider av transsexualism. Det går att uppmuntra människor att reflektera över sin könsidentitet, ja. Men precis som det inte går att ”indoktrinera” människor att tro att de är homosexuella, går det inte att göra så med transidentiteter heller, oavsett om identiteten omfattar ett behov av behandling eller ej. Det finns inget stöd för den tolkningen. Edsinger grundar sig inte på fakta eller omtanke. Han vill spara pengar, och spekulera i mänskligt lidande.

Självklart ska det till en diagnos och remiss till behandlingen, av ansvarig läkare.

Caroline Szyber lämnar riksdagen

Politik Kristdemokraternas ledamot Caroline Szyber lämnar sin plats i riksdagen efter bedrägerimisstankarna mot henne. Szyber anser att förtroendet för henne...

Miljön en kärnpunkt i skapelseuppdraget

Ledare Profetröster behöver slå larm Ett kristet perspektiv handlar om att granska och analysera samhällsutvecklingen med Bibeln som karta och kompass. Det kräver ett stort mått av...

Sebastian Stakset fri från skulder

Målet nått. Initiativet för att göra Sebastian Stakset skuldfri är nu i mål. ”Med Guds stora nåd och med hjälp av massor av människor har det till synes omöjliga...