Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
Romarbrevet 12:17

Världen idag

Messianska föreningen:

Debatt · Publicerad 08:08, 1 okt 2008
I Världen idag den 5 och 8 september har Henrik Engholm (HE) synat och kritiserat Messianska föreningen shalom. Det finns det som bör kommenteras och klargöras, samtidigt vill vi poängtera att vi inte är färdiga. Upprättelsen av de "gamla stigarna" är en lång och mödosam process.
När det gäller "ersättningsteologi" så inbegriper det mer än enbart kyrkans anspråk på Israels förbund. Det innebär också att sabbaten ersatts med soldagen och att Herrens högtider ersatts med nya högtider på tider som Herren inte bestämt. Den framväxande kyrkan avföll och vandrade i Jerobeams synder, han som hindrade folket att tillbe i Jerusalem och skapade nya heliga platser och "anordnade högtider likt de i Juda", men på tider "han själv valt". Historien upprepade sig!
HE kritiserar att vi inte vill beskriva oss som kristna. Om man med "kristen" menar en som tror på Kristus, så är vi naturligtvis kristna. Det HE grovt förbiser är att ord förändras. En kristen i Antiokia år 50 tillhörde en rörelse som uppfattades som en gren av judendomen. Att idag kalla sig kristen inkluderar en lång antijudisk kyrkohistoria.
HE anser det historielöst att hävda att NT har semitiskt ursprung. Om vi begränsar oss till evangelierna, så är sannolikheten mycket stor att det handlar om översättning. Vem vill hävda att Jesus och hans lärjungar gick omkring och talade grekiska? Vem törs påstå att bergspredikan hölls på grekiska? Nej, någon gång, på något sätt, har evangeliernas ord blivit översatta till grekiska. Den bibliska uppenbarelsen har getts och formats på hebreiska/arameiska.
Undergräver man då apostlarnas skrifter genom att ifrågasätta att de skrevs på grekiska? Ser man NT som en samling skrifter som beskriver den nya religion som Jesus skapade och att det som inte nämns i GT inte längre gäller, så förstår jag HE. Inget tyder emellertid på att Jesus bröt med Mose och profeterna, istället bedyrar han att det inte råder någon som helst konflikt mellan honom och Mose. Det var alltså lärjungarnas semitiska tankevärld som formade deras skrifter. Att i någon mån förstå denna tankevärld ger god utdelning.

När det gäller treenighetsläran och Jesu gudom, så menar vi att gammaltestamentliga gudsuppfattningen inte förändras. Vi befinner oss därför på stabil biblisk grund när vi hävdar biblisk monoteism, att det bara finns en Gud vars namn transkriberat skrivs YHWH. Anden sammankopplas alltid med Gud i GT, därför är Anden Gud, men inte en annan person än Fadern. Jesus är Messias den levande Gudens son. Genom att bekänna Jesus som Guds son, har man samtidigt sagt att han inte är Gud, utan just Guds son. Det finns en massiv separation i NT mellan Gud och Jesus. Ett av många exempel:
"Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla" 1 Kor.8:6.
Låt oss inte blanda ihop Jesu gudomlighet med att vara Gud. Jesus påstod aldrig att han var Gud och skulle tillbes som sådan. Han kallar istället Fadern för sin Gud och Fader. Vi har alltså samma Gud som Jesus. Detta är lika svårt för protestantiska kristna att ta till sig, som det är för katoliker att tro att Maria var en vanlig kvinna. Må den Evige ge oss alla mer ljus!

Styrelsen MFS
Svar direkt: Ett tydligt beskedMessianska föreningen shalom har med detta svar bekräftat att rörelsen står utanför den bekännelse till en treenig Gud som förenar alla kristna kyrkor, vilket var klargörande.

Redaktionen

Ryssland tiger om Wallenberg

Brott. Den ryska säkerhetstjänsten vill inte offentliggöra dokument som skulle kunna kasta ljus över Raoul Wallenbergs död. Det kan ske först 2022, är...

Inte så illa som vi tror…

Gästkrönika Torbjörn Freij När man stiger av och på tunnel­banan i London ropar en röst i högtalaren: ”Mind the gap!” Viktig, men det finns ändå allvarligare klyftor i världen...

Avböjer "skyddsring" vid synagogan

Antisemitism. Judisk förening oroad för säkerhet den 30 september Den judiska församlingen i Göteborg önskar att de som vill skydda stadens judar när Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar den 30 september, inte...

Vill slå "skyddsmur" vid nazistmarsch

Antisemitism. Kom till Göteborg och markera mot Nordiska motståndsrörelsen (NMR) genom att stå med kippa utmed den nynazistiska organisationens marschrutt den 30...