Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

"Lars Adaktussons konferens problematisk"

Konferensen "En framtid för kristna i Irak" som Lars Adaktusson (KD) tog initiativ till har bojkottats av flera stora assyriska partier och kyrkor, skriver Gabriel Yousef, medansvarig för Assyriska ungdomsförbundet. Bakgrunden till bojkotten är att konferensen konstruerats på ett sätt som gynnar den irakisk-kurdiska myndighetens (KRG) agenda snarare än de förföljda minoriteternas, menar han.

Debatt · Publicerad 17:26, 14 jul 2017

Lars Adaktusson, EU-parlamentariker för KD, har sedan startskottet av sin kandidatur till Europaparlamentet hävdat att förföljelsen av kristna minoriteter är en hjärtefråga.

Nyligen avslutades konferensen "En framtid för kristna i Irak", som Adaktusson var initiativtagare till. Återuppbyggnad, återvändande, försoning och säkerhet för Mellanösterns förföljda kristna och andra minoriteter var konferensens uttalade tema.

Men konferensen har fått kraftig kritik av assyrier runt om i världen och har bojkottats av bland annat det största assyriska partiet, Assyriska demokratiska rörelsen, den största kyrkan i Irak, den kaldeiska kyrkan, samt Österns assyriska kyrka. Därtill har två andra partier, Assyrian Patriotic Party och Abnaa Alnahrain också bojkottat konferensen. Den assyriska diasporan, med den assyriska konfederationen i Europa i spetsen, har stämt in i kritiken.

Bakgrunden till bojkotten är att konferensen konstruerats på ett sätt som gynnar den irakisk-kurdiska myndighetens (KRG) agenda snarare än de förföljda minoriteternas. Detta tydliggörs genom att granska deltagarlistan och dess policydokument.

I sin artikel "A Conference by the KRG, for the KRG" har den assyriske skribenten Max Joseph avslöjat att en stor majoritet av deltagarna tillhör grupper som tydligt stödjer att Nineveslätten ska hamna under kurdiskt styre. Central bland dessa grupper är en marginaliserad rörelse som är ökänd bland assyrier och som går under namnet dawronoye. Dawronoye är en rörelse som säger sig representera assyrier men som alla assyriska riksförbund tagit avstånd ifrån.

Konferensens främsta syfte verkar vara att assyrierna ska lägga sitt öde och sitt landområde i Nineve i KRG:s händer. Av denna anledning har både kritiska röster och medier hållits utanför. Den assyriska tv-kanalen Assyria TV fick inte ackreditering. Detta i sig är en skandal då en svensk EU-parlamentariker utesluter medier som inte är pro-kurdiska. Att Lars Adaktussons stabschef beskriver det som en "miss i registreringen" uppfattar vi som en snedvridning. Hur förklarar han att en rad andra assyriska organisationer inte heller har fått tillträde till konferensen?

I efterhand har Adaktusson kallat konferensen för ett historiskt genombrott. Men det stämmer inte.

Faktum är att alla assyriska partier skrev ett gemensamt kravbrev till Bagdad och Arbil redan den 6 mars 2017 om att Nineveslätten ska få status som en egen provins i enlighet med Bagdadregeringens beslut i januari 2014, samt att området ska fredas från kurdisk-arabiska tvister.

KRG vill som bekant annektera Nineveslätten till sitt territorium och har redan grävt upp en gränslinje. Men assyrierna och deras företrädare har inte längre något förtroende för att peshmerga ska kunna garantera säkerheten på Nineveslätten. De har sedan tidigare en bitter erfarenhet av KRG:s maktspel på Nineveslätten, vilket resulterade i brist på utveckling, minskad säkerhet och en överhängande hotbild mot assyrierna. Kort innan IS tog över slätten avväpnades dessutom lokalinvånarna av peshmerga.

När IS anföll i augusti 2014 fick peshmerga order om reträtt och flydde i väg mitt i natten utan att vare sig avlossa ett skott, eller förvarna lokalbefolkningen. Men nu har KRG startat en rekryteringskampanj bland assyrierna för att bilda en peshmerga-styrka på 5 000 man som är tänkt att sköta säkerheten på Nineveslätten. De har sedan tidigare utplacerat peshmerga-styrkor i norra delen av Nineveslätten.

Assyrierna har egna försvarsstyrkor, varav NPU (Nineveh Plain Protection Units) är den största och mest betrodda av lokalbefolkningen. NPU är kapabla att hantera uppgiften och behöver ingen kurdisk ”omtanke”. Konferensen i Bryssel är ett instrument för att öka det kurdiska inflytandet över Nineveslätten på lokalbefolkningens bekostnad. 

I stället för att bjuda in folkvalda representanter, som Assyriska riksförbundet i Sverige och Assyriska konfederationen i Europa, bjuds en icke-folkvald aktionsgrupp, ADFA, in som företrädare för svensk-assyrierna.

Konferensen exploaterar "kristna" ursprungsbefolkningar och ger sken av att det handlar om en befrielse av dessa grupper och ett återställande av deras rättigheter, samt att man talar i minoriteternas namn och med deras samtycke. Talesmännen presenterar skickligt konferensen som om den vore inriktad på att understödja assyriernas och de övriga minoriteternas ställning. I själva verket undergräver den deras etniska rättigheter och framtidsutsikter i regionen.

Vi menar att Lars Adaktusson avsiktligt inkluderat partier och organisationer knutna till en agenda som missgynnar assyrier och samtidigt utesluter etablerade assyriska organisationer och medier. Detta är inget annat än häpnadsväckande.

I efterhand har Adaktusson kallat konferensen för ett historiskt genombrott. Men det stämmer inte.

Alliansens Norlén (M) valdes till talman

Talman. Moderaten Andreas Norlén valdes med bred marginal till ny talman i riksdagen. I striden om andre vice talman tänker Socialdemokraterna rösta på...

Den nya gnosticismen

Ledare Letar sig in även i genusvetenskapen En av mänsklighetens mest seglivade irrläror är den som går under beteckningen gnosticism. Begreppet kommer från det grekiska ordet för kunskap,...

OAS-möte hålls i Ljungby

Sommarkonferens. 2019 års sommarmöte för Oasrörelsen kommer att arrangeras i småländska Ljungby, meddelar OAS på sin Facebooksida.