Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

"Dags att vakna upp inför extremismen i förorterna”!

Kan du tro att det i vissa områden i Sverige finns personer som frågar dig vad du gör där eftersom området är muslimskt?! Men så är det! skriver Merzek Botros, arabisk pastor i Stockholm som manar till ett uppvaknande i svensk debatt.

Debatt · Publicerad 00:01, 31 mar 2017

De senaste åren har vi genom olika medier matats med mycket information om terror och terrorister, om fanatism, och om fientliga tankar om varandra. Jag har i flera år på olika sätt och i olika mediekanaler velat varna för att vi internationellt står inför en mycket stor fara. Om vi ser oss runt om i världen lider många länder av förgörelse och dödande på grund av extremt religiösa människor. Som exempel nämner jag Mellanöstern, världens mest religiösa region, men samtidigt regionen där flest människor bär på fanatiska tankar och förespråkar fiendskap och dödande.

Under de senaste tio åren fram till dagens datum har vi hört hur kristna dödas och tvingas fly sina hem och länder. Under Saddam Husseins tid bodde två miljoner kristna i Irak, i dag bor mellan 200 000 och 300 000 kristna kvar i landet. Även kristna i Syrien har gått igenom samma sak, och de kristna i Bethlehem, platsen där Jesus föddes, utgör endast 15 procent. I Egypten har vi fått följa hur kyrkor bränns ner och kristna förföljs och dödas. Och för bara några veckor sedan hörde vi om 150 familjer som fick fly sina hem i Sinai. Här har jag bara nämnt vissa länder.

Detta får mig att ställa en fråga och svara på den samtidigt: Är de kristna i Mellanöstern gäster i länderna de bor i, eller äger de marken de bor på? Mitt svar är att de kristna äger marken de bor på, och att muslimer kom till dessa kristna länder och tog över. Det finns många händelser i detta ämne som tar lång tid att förklara och det gör att jag lyfter blicken till Europa och specifikt Sverige, och till det som sker här.

Historien upprepar sig och vi börjar se de terroristiska idéer som vissa personer bär på, sprida sig för varje dag i olika städer. Kan du tro att det finns områden i Sverige där du, om du som svensk går där, blir tillfrågad om vad du gör där? Kan du tro att det i vissa områden i Sverige finns personer som frågar dig vad du gör där eftersom området är muslimskt? Men så är det!

För sex år sedan var vi i Stockholms västerort för att ställa upp ett bokbord, dela ut biblar samt be med personer som ville ha förbön. Och vi hade ett tillstånd från polisen att vara där. En religiös man med stort skägg och vit jalabiya kom fram till oss och försökte förbjuda oss att vara där. Orsaken enligt honom var att området är muslimskt! Detta sker i Sverige och inte i Iran eller i Saudiarabien!

När ska dessa islamistiska tankar motarbetas på allvar? När ska vi i Sverige – medier och politiker etcetera – bli befriade från rädslan för att se sanningen och ta upp frågan. Och när ska vi lära oss att skilja på en respektfull människa och människor som bär på dessa fanatiska ideologier och ställa dem till svars?

Vi är i stor fara om samhället inte börjar reagera, och reagera nu! Vi ber för detta land men jag måste samtidigt vara ärlig. Att bara be är inte tillräckligt, utan många viktiga beslut måste tas för att motarbeta de fanatiska idéerna. Vi behöver även upplysa om hur dessa idéer föddes i Mellanöstern. Det är min kärlek för detta land som alltid får mig att skriva eller reagera på annat sätt i konferenser eller andra sammankomster vi arrangerar.

Detta sker i Sverige och inte i Iran eller i Saudiarabien!

Löfven redo kompromissa för en ny regering

Politik Socialdemokraternas Stefan Löfven är redo att försöka bilda en ny regering. Han öppnar upp för kompromisser med borgerliga partier.

Hans ovilja att viga homopar har resulterat i hård debatt

Göteborg. Den nya kyrkoherden i Mölndals pastorat, Carl Sjögren, debatteras just nu på sociala medier. Orsaken är en intervju i Mölndals-Posten, där han uppger...

Varför tiger medierna om Elidas Israelresa?

Ledare Journalistik om Israel Medieuppbådet var stort när Elida anlände till Israel i förra veckan. Från israeliska medier vill säga. Stora tv-kanaler och tidningar var på plats...

Viger inte homopar – har stort stöd i Stockholmsförsamling

Vigsel. Ytterligare en nytillträdd kyrkoherde har kritiserats för att han inte vill viga homosexuella par, Petter Sundelius i Stockholmsförsamlingen S:t...