Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

"Blanda inte ihop politik och religion i höstens kyrkoval"

År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Trots detta ställer alla de gängse politiska partierna – på ett eller annat sätt – upp i kyrkovalet. Vi uppmanar alla våra medlemmar och sympatisörer, som är medlemmar i Svenska kyrkan, att behandla sin kyrka som en kyrka och inte som en spelplan för partipolitik, skriver Mats Selander.

Debatt · Publicerad 00:01, 2 aug 2017

År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Svenska kyrkan är alltså numera en ”frikyrka” med i princip samma relation till svenska staten som exempelvis Katolska kyrkan, Pingströrelsen eller Frälsningsarmén. Trots detta ställer alla de gängse politiska partierna – på ett eller annat sätt – upp i kyrkovalet.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna ställer upp med sina partinamn. Andra partier har valt att skapa en viss rågång mellan sin vanliga politik och sin kyrkopolitik genom att byta namn till ”Kristdemokrater för en levande kyrka” eller ”Miljöpartister i Svenska kyrkan”. På detta sätt finns också ”Fria liberaler” och ”Vänstern” representerade. Kopplingen till partierna blir, även om den inte är organisatorisk, uppenbar genom namnen. Moderaterna har övergått till ”Borgligt alternativ” och vill förmodligen på det sättet markera denna rågång ännu lite starkare. Tre nomineringsgrupper är helt fria från partipolitiska kopplingar: Frimodig kyrka (FK) Partipolitiskt obundna (POSK) samt Öppen kyrka (ÖKA).

Kristna värdepartiet ställer inte upp i kyrkovalet, och det är av politiskt principiella skäl. Vi vill nämligen inte blanda ihop religion och politik. Det skulle man kunna tro var en självklar uppfattning. Trots det vill alla de politiska partierna, som på ena eller andra sättet ställer upp i kyrkovalet, göra just det! Man tar aktiv ställning för att politiskt styra ett religiöst samfund. Det om något är att blanda ihop religion och politik!

Kanske någon finner detta vara en konstig kritik från Kristna värdepartiet. Men då har man i grunden missförstått vår syn på staten, och relationen mellan politik, etik och religion. Vi menar att politik och religion (och lägg gärna till ”livsåskådning” här), alltid kommer att påverka varandra. Medvetet eller omedvetet är vars och ens människosyn och etik en del av en livs­åskådning eller religion. En individs politiska tänkande kommer obönhörligen påverkas av vad han eller hon tror om ”de stora frågorna i livet”.

Vi gör här skillnad mellan ”påverkan” och ”sammanblandning”. När sekulära humanister argumenterar politiskt för aborträtt eller dödshjälp är detta en klar påverkansrelation mellan livsåskådning och politik. När en kristen politiker motsätter sig abort och dödshjälp på grund av en kristet influerad tro på människans inneboende värde och värdighet, är också detta ett exempel på en påverkansrelation. Vi ser inga principiella problem med det.

Men en felaktig sammanblandning uppstår när en viss livsåskådnings eller religions konfession (dogmer och trossatser) får en formell eller informell särställning. Statskyrkosystemet är det främsta exemplet på detta. Där sker en officiell sammanblandning mellan stat och religion, och den går i båda riktningarna. Men i och med en långt gången sekulariseringsprocess, och definitivt när Svenska kyrkan skildes från staten, har religionen sällan blandats in i det statliga eller officiella.

Men sammanblandningen fortgår med oförminskad styrka när det gäller partipolitikens inblandning i den religiösa sfären. Statsministerns uttalande härom månaden om vilken äktenskapssyn som bör råda i den fria Svenska kyrkan är ett flagrant exempel.

Kyrkovalet i höst är ett annat. Många politiker tycks fortfarande betrakta Svenska kyrkan som något till hälften statligt. Man skulle inte ens komma på tanken att försöka styra Katolska kyrkan på det sättet. Det är som om den politiska klåfingrigheten slagit över på autopilot. ”Finns det ett område där vi kan påverka politiskt, ja då ska vi göra det så mycket det bara går”, tycks tanken vara.

Detta menar vi är helt fel. Och därför vill vi uppmana alla våra medlemmar och sympatisörer, som är medlemmar i Svenska kyrkan, att behandla sin kyrka som en kyrka och inte som en spelplan för partipolitik. Rösta därför på något av de partipolitiskt obundna alternativen. Allt annat är att blanda ihop religion och politik!

Kristna värdepartiet ställer inte upp i kyrko- valet, och det är av politiskt principiella skäl.

Stort intresse för Apologias nystartade kurs i apologetik

Utbildning. Att förklara och försvara den kristna tron, det ska drygt 40 elever få lära sig under Apologias nystartade distanskurs i apologetik. Syftet är att...

Lyfte behov av föräldratid – fick Haros guldmedalj

Pris. Organisationen Haro, som bland annat arbetar för ökad valfrihet i barnomsorgen, har delat ut sitt årliga pris. Det går 2018 till skribenten och...

Är det fritt fram för män att slå kvinnor?

Ledare Genusflummet fortsätter I helgen som gick tog Rachel McKinnon ett sprintguld i världsmästerskapen i cykling. Händelsen hade förmodligen passerat obemärkt utanför...

Fotbollsmagasin stoppar all spelreklam – offrar intäkter

Media. Fotbollsmagasinet Offside har fattat ett historiskt beslut. Från och med nu säger man nej till all reklam från spelbolag, något som varit en mycket...