Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Låt julens kärleksbudskap spridas i vårt land.

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 20 dec 2017

Låt oss ta emot och välkomna Jesus Kristus den här jul- och nyårshelgen! När vi öppnar våra hjärtan för honom och sätter honom i centrum blir han det ljus som kan vägleda oss i världens mörker. Han personifierar det gudomliga ordet och vill plantera det i våra hjärtan.

"I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det" (Joh 1:1–5).

Den helige Ande uppenbarar Guds ords sanningar för oss. Många vill ge oss råd i livets frågor, men den som inte räknar med Jesus som trons grund i sin världsbild kan inte vägleda. Våra egna tolkningar är ett styckverk; vi behöver det profetiska Ordets ljus och vägledning.

"Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud" (2 Petr 1:19–21).

Vi räknar inte med Jesus Kristus i vårt humanistiska samhällsbygge. Vi ratade den hörnsten som var satt till att hålla ihop byggnadsverket, och vi satte människan som alltings mått. Därför behöver vi ta emot honom som vi har förkastat, för han är förutsättningen för världens räddning.

Det fanns inte plats för Jesus när han föddes in i den här världen, utan han fick födas i ett stall. Han var inte heller välkommen bland den tidens makthavare och kyrkliga ledare. Han blev stenen som man snubblade över för de hade inte räknat med honom. Det gäller också i vår tid.

Jesus fick känna på världens förkastelse, utanförskap och mobbning som är så utbredd i vår fallna värld. Han bar allt det upp på korset för att befrielse skulle bli möjlig genom honom.

"Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:9–12).

Han kommer med hopp och befrielse till alla dem som tar emot honom. Låt oss välkomna Jesus Kristus och låt julens kärleksbudskap spridas i vårt land och bli synligt genom oss!

Förlåt oss för vår självcentrering och bortvändhet från dig.

Rena och upprätta oss och fyll oss med den helige Ande.

Kom, Herre Jesus, till vårt land och folk igen med din närvaro och kärlek.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...