Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Gud vill leda sitt folk in i vision, frimodighet, enhet och bön under 2018.

Bönekrönika · Publicerad 00:03, 27 dec 2017

I ett bönemöte såg jag i en syn att korset i vårt land var på väg att slammas igen av murbruk så att det nästan doldes. Man kastade avsiktligt murbruk på korset. När vi sedan bad såg jag en brandman som sprutade en stark vattenstråle mot korset. Slammet och murbruket spolades bort innan det hunnit stelna. Då framträdde ett skinande guldkors – synligt för hela folket!

Vi ser i Sveriges och stadens portar hur både död och liv visar sig. Vi lever i profetiska tider. Låt dig inte förledas in i sömn som lärjungarna. Vaka med mig i bön, sa Jesus i Getsemane. Jesus uppväckte änkans son i en port! Kan det vara så att Jesus och den levande kyrkan nu talar till ett döende Sverige – så att korsets uppståndelsekraft blir synligt igen? (Luk 7:11-16)

Låt mig nämna fyra nycklar till ett upprättat Sverige 2018.

Där det inte finns någon vision går folket under och utan uppenbarelse går folket vilse (Ords 29:18). Bär vi en vision från Gud innebär det att vårt innersta blir fyllt av vad Gud vill för Sverige. Det styr vårt sätt att tala och handla. Guds tankar och vägar är högre än våra (Jer 55:9). Gud sa till Abraham: Lyft upp dina ögon och se från den plats där du står (1 Mos 13:14-15). Vad säger Guds ord om Sverige?

1. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. (Apg 17:26-27)

Gud har skapat det svenska folket för att vi ska söka Gud. Det är vår kallelse.

2. Gå ut och gör alla folk (Sveriges folk) till lärjungar (Matt 28), till efterföljare.

3. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning... Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor (i Sverige) ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1 Tim 2:1-4).

Tre bibelord som talar om Sveriges kallelse som individer och folk. Guds församling har ansvaret att be och agera för upprättelse. Han har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens ord och tjänst...(2 Kor 5:18-19)

Paulus fick en syn på Damaskusvägen och i en syn övertygades Petrus om att predika för hedningarna. Gud talar till dig när du ber ut hans ord, talar i tungor, fastar och när du läser Ordet. Gud ger oss en förnyad VISION, vilket är den första nyckeln.

Den andra nyckeln är FRIMODIGHET.Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går (Jos 1:7). Frimodighet har med sig stor lön (Heb 10:35). Feghet är en av nationalsynderna, orsak till vår avkristning och den snabba förruttningen. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin sälta duger det inget annat till än att trampas ner av människorna (Matt 5:13). Gud hatar feghet. Av de som kastas i den brinnande sjön är det de fega som räknas upp först (Upp 21:8). Petrus och Johannes var enkla olärda, men hade varit med Jesus och blivit frimodiga.

Den tredje nyckeln är ENHET. Kristus har bara EN kropp, EN brud, inte flera. Enheten är viktig för att världen ska tro.Jag ber att de alla ska vara ett. (Joh 17:20-23).

Den fjärde nyckeln är BÖN. Men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats (2 Kor 7:14).

Gud vill att vi ska använda våra andliga vapen i bön till att se hans Ande och härlighet igen!

Om VISION för ledare om ett upprättat land,

Om FRIMODIGHET att dela Evangelium

Om ENHET i Anden för folkväckelse

Om BÖN och vaka

Om ENHET (Sef 2:3), BÖN & FASTA i 290 kommuner.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...