Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Annonsera

Annonsavdelningen
018-430 40 70

Besöksadress:
Världen idag
c/o Mediastöd, Datorgatan 1, vån 3
561 33 Huskvarna

Lars Magnusson
marknadschef 
0707-58 24 01 
018-430 40 75
lars.magnusson@varldenidag.se

Johanna Köllerfors
säljare
0768-69 10 54
018-430 40 72
johanna.kollerfors@varldenidag.se

E-post 
annons@varldenidag.se
predikoturer@varldenidag.se
familj@varldenidag.se

Prislistor
Priser och annonsformat för papperstidningen
Priser och annonsformat till webbsidan


Teknisk information för annonser vid tabloidtryck 
(pappersutgåvan)

För att säkerställa en korrekt återgivning av externt producerade annonser så följer vi Tidningsutgivarnas specifikationer som återfinns på www.dagspress.se/tus-specifikationer-och-installningar

Format
Vi tar emot tryckoptimerade PDF-filer där typsnitten är inkluderade. PDF-filen ska vara korrekt enligt TU:s specifikationer. Alla typsnitt måste inkluderas i filen och får endast vara av typen PostScript typ 1 och open type. True Type accepteras ej utan måste konverteras till textkonturer.

Mått
Annonsdokumentet ska ha samma mått som det bokade utrymmet.

Färger
Färgannonser ska vara skapade med CMYK för fyrfärgsseparering. Färger från andra färgsystem måste konverteras då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos den som lämnat materialet.

Färg- och gråskalebilder ska ha en upplösning på 240 dpi. Streckbilder bör ha en upplösning på 600–1200 dpi. Den totala färgmängden i bilder, tonplattor och text ska inte överstiga 240 procent. Bilder och färger ska anpassas för punktförstoringen 25 procent.

Färgprofilen ISOnewspaper26v4.icc ska vara inbäddad i alla bilder samt även användas som arbetsfärgrymd i layoutprogrammet.

Övrigt
Skalning, beskärning och rotering ska ske i bildbehandlingsprogrammet, inte i layoutprogrammet.

Det är bra att ha i åtanke att tidningstryck ibland har en del misspass vilket gör att till exempel negativ text på fyrfärgstryckta ytor kan göra texten oläslig, beroende på grovlek och teckengrad vid val av typsnitt.

Inställningsfiler för färger, PDF-export m m finns på www.v-tab.se/instruktioner/
 

Teknisk information för annonser vid magasintryck (offset)

För att säkerställa en korrekt återgivning av externt producerade annonser ber vi er följa nedanstående instruktioner.

Format
Vi tar emot tryckoptimerade PDF-filer där typsnitten är inkluderade. PDF-filen ska vara korrekt enligt TU:s specifikationer. Alla typsnitt måste inkluderas i filen och får endast vara av typen PostScript typ 1 och open type. True Type accepteras ej utan måste konverteras till textkonturer.

Mått
Annonsdokumentet ska ha samma mått som det bokade utrymmet.

Färger
Färgannonser ska vara skapade med CMYK för fyrfärgsseparering. Färger från andra färgsystem måste konverteras då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos den som lämnat materialet.

Färg- och gråskalebilder ska ha en upplösning på 300 dpi. Streckbilder bör ha en upplösning på 1200 dpi. Den totala färgmängden i bilder, tonplattor och text ska inte överstiga 300 procent.

Färgprofilen Coated FOGRA39 (ISO 12674-2:2004) ska vara inbäddad i alla bilder samt även användas som arbetsfärgrymd i layoutprogrammet.

Övrigt
Skalning, beskärning och rotering ska ske i bildbehandlingsprogrammet, inte i layoutprogrammet. 

Inställningsfiler för färger, PDF-export m m finns på www.v-tab.se/instruktioner/

E-tidning
Jerusalem – dåtid, nutid och framtid