Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.
Romarbrevet 5:20

Världen idag

Fortsatt oklart om amerikanskt PLO-kontor

USA. Amerikanska och palestinska tjänstemän försöker nu att lösa den diplomatiska kris som hotar att åtminstone tillfälligt stänga PLO:s kontor i...

Israeliskt pris till forskare vid Chalmers

Innovation. Jens Nielsen, forskare vid Chalmers i Göteborg, har fått motta den israeliska statens energipris som kallas Eric and Sheila Samson Prize. Det är...

Skyll inte förortsproblem på de kristna friskolorna

Ledare LIberalernas totalitära utspel Liberalerna fattade under den gångna helgen beslut om att förbjuda nyetablering av så kallade ”religiösa” skolor. De i partiet som ville förbjuda...

Sverige är ett kristet land och ska så förbli.

Gästkrönika Anders Gerdmar Den trettioåriga kvinnan i den lilla tanzaniska staden förra veckan berättade hur hon under ett bönemöte för Sverige gått så djupt in i bönen, att...

Evangelister prisades

Stipendieutdelning. För tionde året i rad delade Evangelistfonden ut stipendier till olika kategorier av evangelister. Festhögtiden hölls i Lugnetkyrkan i Falun i...

Nej till slopad väjningsrätt vid kyrkomötet

Svenska kyrkan. Rätten för den enskilde prästen att neka att viga ett par ska finnas kvar. Det var ett av de beslut som fattades när kyrkomötet samlades i Uppsala på...

Sveriges unga muslimer får rätt om statsstöd

Bidrag. Beslutet att neka Sveriges unga muslimer (Sum) statsbidrag var felaktigt. Det slår förvaltningsrätten fast, efter en överklagan. Terrorforskaren...

Vem bör bestämma i Jerusalem?

Israelkommentar. Jerusalems demografi i centrum för lagförslag I maj 2009 ställde USA:s dåvarande president, Barack Obama, ett krav på Israel: Stoppa all byggnation i bosättningarna och i östra Jerusalem. Efter...

Nya försök att få ett stopp på Syrienkriget

Möten. I veckan hålls två separata möten i syfte att föra fredsförhandlingarna om Syrien framåt. I ett möte med sin ryske bundsförvant Vladimir Putin säger...

USA stänger ner Palestinakontor

USA USA:s utrikesdepartement kommer inte att förnya tillståndet för den palestinska organisationen PLO i Washington, bekräftar företrädare för...
Jerusalem – dåtid, nutid och framtid

Han levde som en tjänare men slutade som en hjälte.

Krönikor Camilla Olsson "I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt, efter det mått...